Informacje dodatkowe dla kandydatów na stanowisko Dyrektora NCN

Akty prawne dotyczące działalności NCN:

Przejdź do sekcji Akty prawne.

Materiały informacyjne związane z funkcjonowaniem NCN

Kryteria oceny kandydatów przez komisję konkursową:

Kryteria oceny kandydatów w konkursie na stanowisko Dyrektora Narodowego Centrum Nauki według Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie konkursów na stanowiska Dyrektora i zastępcy Dyrektora NCN (Dz. U. Nr 238, poz. 1585).

Komisja konkursowa dokonuje oceny kandydatów, przyznając punkty za spełnienie poszczególnych kryteriów wg następującej skali:

 1. kwalifikacje zawodowe - od 0 do 100 pkt, w tym:
  • doświadczenie i osiągnięcia w zarządzaniu badaniami naukowymi - od 0 do 40 pkt,
  • międzynarodowe doświadczenia zawodowe - od 0 do 25 pkt,
  • zajmowane stanowiska i pełnione funkcje - od 0 do 10 pkt,
  • doświadczenie w zarządzaniu dużymi, tj. liczącymi ponad 20 osób, zespołami ludzkimi - od 0 do 25 pkt,
 2. koncepcja funkcjonowania Centrum - od 0 do 50 pkt;
 3. predyspozycje menadżerskie do zarządzania Centrum - od 0 do 30 pkt.

Końcowa ocena kandydata jest obliczana wg wzoru:

Qki = Q2i + 20 x O1i/O1max

gdzie poszczególne symbole oznaczają:

Qki - końcową ocenę i-tego kandydata,
Q1i - ocenę zgłoszenia i-tego kandydata w pierwszym etapie konkursu,
Q2i - ocenę i-tego kandydata w drugim etapie konkursu,
O1max - najwyższą ocenę spośród przyznanych kandydatom w pierwszym etapie konkursu.


Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 10.10.2014
Podpisał: Magdalena Duer-Wójcik
Dokument z dnia: 10.10.2014
Dokument oglądany razy: 4358
5.12.2021 // www.ncn.gov.pl/BIP