Kompleksowe usługi sprzątania pomieszczeń biurowych oraz utrzymanie czystości naprzylegającym do budynku terenie zewnętrznym, znak sprawy: DSO.271.4.2021

Podlegający Ustawie, zakończony, rozstrzygnięty


UWAGA: stroną prowadzonego postępowania jest https://zamowienia.sidaspzp.pl

Oferty składa się za pośrednictwem Platformy SIDAS po zalogowaniu na konto Wykonawcy uprzednio zarejestrowane pod adresem: https://app.sidaspzp.pl/rejestracja/wykonawca

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 07.07.2021 (pobierz PDF)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 07.07.2021 (pobierz PDF)

Specyfikacja Warunków Zamowienia wraz z załącznikami (pobierz PDF)

Załączniki w wersji do edycji:

Załącznik nr 2 - Formularz oferty (pobierz DOC)

Załącznik nr 3 - Formularz cenowy (pobierz DOC)

Załącznik nr 4 - Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków
udziału w postępowaniu (pobierz DOC)

Załącznik nr 6 - Oświadczenie Wykonawców wspólnie ubiegających się
o udzielenie zamówienia zamówienie (pobierz DOC)

Załącznik nr 10 - Zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby

(pobierz DOC)

Wyjaśnienia i zmiana SWZ z dnia 13.07.2021 (pobierz PDF)

Specyfikacja Warunków Zamowienia wraz z załącznikami - ze zmianą z dnia 13.07.2021, (pobierz PDF)

Wyjaśnienia i zmiana SWZ z dnia 14.07.2021 (pobierz PDF)

Specyfikacja Warunków Zamowienia wraz z załącznikami - ze zmianą z dnia 13.07.2021 i 14.07.2021 (pobierz PDF)

Informacja o kwocie przeznaczonej na sfinansowanie zamówienia (pobierz PDF)

Informacja z otwarcia ofert z 20.07.2021 (pobierz PDF)

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pobierz PDF)

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Justyna Chłopek
Informację wprowadził do BIP: Justyna Juchniewicz
Data wytworzenia informacji: 07-07-2021
Data udostępnienia w BIP: 07-07-2021
Data ostatniej aktualizacji: 23-09-2021

Opublikował: Justyna Juchniewicz
Publikacja dnia: 07.07.2021
Dokument oglądany razy: 644
Podlega Ustawie
20.01.2022 // www.ncn.gov.pl/BIP