Nowy konkurs sieci JPND: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Ne

05.01.2021

Wspólnie z siecią JPND (EU Joint Programme – Neurodegenerative Disease Research) ogłaszamy konkurs na międzynarodowe projekty badawcze dotyczące wczesnych objawów chorób neurodegeneracyjnych, którego temat brzmi: Linking pre-diagnosis disturbances of physiological systems to Neurodegenerative Diseases.

Zobacz ogłoszenie

O finansowanie w konkursie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech  zespołów badawczych pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Konsorcja nie mogą być jednak złożone z więcej niż siedmiu zespołów badawczych. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Australia, Belgia, Czechy, Dania, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Izrael, Kanada, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Słowacja, Szwajcaria, Szwecja, Turcja, Węgry, Włochy.

Proces wnioskowania o udzielenie finansowania:

Etap pierwszy:

Etap drugi:

Harmonogram konkursu:

W konkursie JPND 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 500 tys. euro.

 


Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 262
20.01.2022 // www.ncn.gov.pl/BIP