Nowy konkurs sieci JPI AMR

14.01.2021

Zaproszenie do udziału w konkursie skierowane jest w szczególności do zespołów badawczych, które wykorzystają podejście One Health, aby:

W konkursie weźmie udział21 krajów: Argentyna, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Izrael, Kanada, Litwa, Łotwa, Mołdawia, Niemcy, Norwegia, Polska, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Szanse na finansowanie będą miały projekty, które mogą wywrzeć rzeczywisty wpływ w obszarach geograficznych, w których ryzyko i obciążenia związane z opornością na antybiotyki są największe, w krajach o niskim i średnim dochodzie (LMIC) w Azji i Afryce. Udział partnerów z krajów LMIC sfinansują Międzynarodowe Centrum ds. Badań nad Antybiotykoopornością ICARS z Danii, Międzynarodowe Centrum Badań Rozwoju IDRC z Kanady, a także Szwedzka Agencja ds. Rozwoju Współpracy Międzynarodowej SIDA.

Szacowany budżet konkursu to 24,9 mln euro. Udział polskich badaczy w konkursie będzie finansowany przez NCN. Rada NCN przeznaczyła na ten cel kwotę 500 000 euro.

Wnioski wstępne (pre-proposals) przyjmowane będą do 16 marca 2021 do godz. 12:00 CET.

Pełna treść ogłoszenia


Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 369
20.01.2022 // www.ncn.gov.pl/BIP