Ogłoszenie konkursu CHANSE Transformations: Social and Cultural Dynamics in the Digital Ag

09.03.2021

W konkursie uczestniczą następujące kraje: Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Hiszpania, Islandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria, Węgry, Wielka Brytania

Proces składania wniosków przebiega dwuetapowo:

UWAGA: na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

Harmonogram konkursu:

W konkursie CHANSE można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Całkowita wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln EUR. 

Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową. 


Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 246
15.10.2021 // www.ncn.gov.pl/BIP