Ogłoszenie konkursu QuantERA Call 2021

12.03.2021

Narodowe Centrum Nauki we współpracy z siecią QuantERA II ERA-Net Cofund zaprasza polskich naukowców do udziału w konkursie QuantERA Call 2021 na międzynarodowe projekty badawcze z zakresu technologii kwantowych w tematyce:

O finansowanie mogą się starać konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej 3 zespołów badawczych pochodzących z 3 krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

     
Austria (FWF, FFG) Irlandia (SFI) Rumunia (UEFISCDI)
Belgia (F.R.S.-FNRS, FWO) Izrael (Innovation Auth) Słowacja (SAS)
Bułgaria (BNSF) Litwa (RCL) Słowenia (MIZS)
Chorwacja (HRZZ) Luksemburg (FNRS) Szwajcaria (SNSF)
Czechy (MEYS, TA CR) Łotwa (VIAA) Szwecja (VR)
Dania (IFD) Malta (MFIN) Turcja (TUBITAK)
Estonia (ETAg) Niemcy (DFG, BMBF/VDI-TZ) Węgry (NKFIH)
Finlandia (AKA) Norwegia (RCN) Włochy (CNR, MUR, INFN)
Francja (ANR) Polska (NCBR, NCN)  
Hiszpania (AEI) Portugalia (FCT)  

W celu ułatwienia tworzenia konsorcjów naukowych proponujemy wnioskodawcom narzędzie do wyszukiwania partnerów dostępne tutaj. Z narzędzia tego mogą korzystać projekty poszukujące partnerów oraz partnerzy poszukujący projektów.

 

W konkursie QuantERA Call 2021 można otrzymać środki na wynagrodzenia dla zespołu badawczego, wynagrodzenia i stypendia dla studentów lub doktorantów, zakup lub wytworzenie aparatury naukowo-badawczej oraz pokryć inne koszty związane z wydatkami niezbędnymi do realizacji projektu badawczego.

Wysokość środków finansowych przeznaczonych przez NCN na realizację zadań przez polskie zespoły badawcze w konkursie wynosi 1 mln euro z przeznaczeniem na projekty badawcze realizowane przez polskie zespoły naukowe w konkursie QuantERA Call 2021.


Proces składania wniosków przebiega dwuetapowo:

Na etapie składania wniosków skróconych na poziomie międzynarodowym, polscy wnioskodawcy nie składają do NCN żadnych dokumentów.

Prosimy o zapoznanie się z procedurą składania wniosków do NCN.


Harmonogram konkursu:


Zapraszamy do zapoznania się z treścią ogłoszenia i dokumentacją konkursową.

 

Osoby zainteresowane zapraszamy do udziału w webinarium, które dobędzie się 24 marca 2021 r. Szczegóły dotyczące rejestracji i udziału w wydarzeniu zostaną podane wkrótce.

 

Strona Programu QuantERA: www.quantera.eu


Kontakt:

quantera@ncn.gov.pl
Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia:
Podpisał:
Dokument z dnia:
Dokument oglądany razy: 259
15.10.2021 // www.ncn.gov.pl/BIP