RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Nabór na stanowisko: Specjalista ds. obsługi finansowej projektów badawczych

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

NARODOWE CENTRUM NAUKI

zatrudni specjalistów ds. obsługi finansowej projektów badawczych

Zakres obowiązków:
- finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia
naukowego doktora;
- monitorowanie i aktualizowanie zmian finansowych w zakresie w/wym. projektów, stypendiów i
staży;
- rozliczanie środków finansowych przyznanych na w/wym. projekty, stypendia i staże, egzekwowanie
zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umowami;
- przygotowanie danych do planu finansowego, założeń do opracowania budżetu i informacji nt.
prognoz wydatków.
Wymagania:
- wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne (rachunkowość);
- znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
- znajomość problematyki z zakresu finansów publicznych oraz zasad rachunkowości;
- znajomość języka angielskiego;
- dobra znajomość obsługi komputera (Word, Excel);
- samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
- umiejętność planowania i organizowania pracy własnej;
- umiejętność analitycznego myślenia;
- inicjatywa i zaangażowanie;
- współdziałanie i komunikatywność;
- wysoka kultura osobista.

Osoby zainteresowane proszone są o złożenie dokumentów zawierających list motywacyjny, c.v. wraz ze zdjęciem, zaświadczenie o niekaralności, dokumenty stwierdzające posiadane wykształcenie, kwalifikacje i staż zawodowy oraz referencje od poprzednich pracodawców, obejmujące okres ostatnich dwóch lat pracy zawodowej.
Dokumenty należy składać w Dziale Spraw Osobowych Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków ul. Straszewskiego 27, I piętro pok. 123, w godz. od 10.00 do 14.00, do dnia 7 stycznia 2011 roku.
Na zgłoszeniu należy dopisać: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w mojej ofercie pracy, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji” (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, Dz.U.Nr 133, poz. 883 z późniejszymi zmianami).
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska, jedynie wybranego kandydata.
Złożone dokumenty można będzie odbierać w terminie od 1.02.do 15.02.2011 roku.
Po tym terminie, dokumenty nieodebrane ulegną komisyjnemu zniszczeniu.

Opublikował: Mirosława Wamwas-Skoczeń
Publikacja dnia: 14.12.2010
Dokument oglądany razy: 4507