RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych 2/UC/NCN/2013

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy (na podstawie umów cywilnoprawnych) przy:

pracach związanych z obsługą dziennika podawczego Narodowego Centrum Nauki (ogłoszenie nr 2/UC/NCN/2013) tj.:

 • pomoc w prowadzeniu dziennika podawczego Centrum;
 • pomoc w rejestrowaniu korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • pomoc w dystrybucji poczty wewnątrz urzędu;
 • pomoc w organizacji posiedzeń i spotkań organizowanych w Centrum;
 • porządkowanie zestawień i statystyk dotyczących działalności NCN;
 • tworzenie i redagowanie pism, zestawień, sprawozdań, prezentacji;
 • udział w innych pracach organizacyjnych Narodowego Centrum Nauki;
 • redagowanie pism i dokumentów;
 • tworzenie i aktualizacja książki telefonicznej oraz innych wewnętrznych baz danych;
 • udział w innych działaniach organizacyjnych Narodowego Centrum Nauki.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego;
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel);
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.

Inne informacje:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego (zgodnego ze wzorem poniżej) do dnia 17.04.2013 r. (liczy się data wpływu do NCN) na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

z dopiskiem na kopercie: "Kwestionariusz osobowy, ogłoszenie nr 2/UC/NCN/2013".

Załącznik: Kwestionariusz osoby chętnej do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 02.

Opublikował: Kamila Patoła
Publikacja dnia: 09.04.2013
Dokument oglądany razy: 5316