RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych 3/UC/NCN/2013

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy (na podstawie umów cywilnoprawnych) przy:

pracach prowadzonych w Zespole Kadrowo-Płacowym, w zakresie (ogłoszenie nr 3/UC/NCN/2013):

 • realizacji polityki personalnej obowiązującej w jednostce;
 • opracowania nowych rozwiązań z zakresu polityki personalnej;
 • aktywnego wsparcia we wdrażaniu zmian wypływających z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi;
 • opracowania systemu szkolenia i rozwoju pracowników;
 • rozwijania i modyfikacji obecnie istniejącego systemu motywacyjnego;
 • wsparcia przy usprawnianiu systemu ocen okresowych pracowników;
 • doskonalenia obowiązujących narzędzi, technik i procedur z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi;
 • udziału w tworzeniu efektywnych narzędzi zarządzania procesem rekrutacji;
 • przygotowania i wdrożenia projektów z zakresu zasobów ludzkich służących realizacji założonych przez jednostkę celów
 • modelowania i optymalizacji procesów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi;
 • tworzenia procedur oraz dokumentacji kadrowej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia (preferowane: psychologia, zarządzanie zasobami ludzkimi);
 • minimum pięcioletniego doświadczenia w pracy w działach kadrowych,
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • znajomość narzędzi kadrowych i doświadczenia w ich wykorzystaniu;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności pracy w zespole, inicjatywy i zaangażowania;
 • dyskrecji i odpowiedzialności;
 • wysokich zdolności interpersonalnych;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (w szczególności MS Word);
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Inne informacje:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego (zgodnego ze wzorem poniżej) do dnia 29.04.2013 r. (liczy się data wpływu do NCN) na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

z dopiskiem na kopercie: "Kwestionariusz osobowy, ogłoszenie nr 3/UC/NCN/2013".

Załącznik: Kwestionariusz osoby chętnej do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Opublikował: Kamila Patoła
Publikacja dnia: 22.04.2013
Dokument oglądany razy: 5154