RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych 4/UC/NCN/2013

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy (na podstawie umów cywilnoprawnych) przy:

pracach prowadzonych w Zespole ds. Kontroli i Audytu, w zakresie (ogłoszenie nr 4/UC/NCN/2013):

 • udziału w przeprowadzanych kontrolach projektów badawczych finansowanych przez Centrum (w tym: przygotowywanie kontroli; analiza danych pozyskanych w trakcie kontroli, przygotowywanie dokumentów zawierających wyniki z kontroli, monitorowanie wykonania zaleceń pokontrolnych);
 • pomocy w tworzeniu planów kontroli oraz aktualizowaniu wewnętrznych zasad działania zespołu;
 • wsparcia zespołu w realizowanych zadaniach dotyczących kontroli wewnętrznej, zarządzania ryzykiem oraz obsługi skarg i wniosków;
 • pomocy w realizowaniu funkcji administracyjnych, w tym w zakresie gromadzenia, kompletowania i przechowywania dokumentacji oraz prowadzenie niezbędnych rejestrów;
 • udziału w przygotowywaniu informacji i sprawozdań z realizowanych zadań.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia, preferowane: ekonomiczne, prawne, administracyjne;
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki, w tym sposobu przyznawania i rozliczania środków finansowych na realizację badań podstawowych;
 • znajomości przepisów regulujących działalność kontrolną w administracji publicznej;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel);
 • znajomości języka angielskiego w stopniu komunikatywnym;
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu zleconych zadań;
 • rzetelności i obiektywizmu w działaniu;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • dyspozycyjności i mobilności.


Dodatkowym atutem będą:

 • studia podyplomowe / szkolenia o kierunku związanym z funkcjami kontrolnymi i audytowymi w organizacji.

Inne informacje:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego (zgodnego ze wzorem poniżej) do dnia 20.06.2013 r. (liczy się data wpływu do NCN) na adres:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

z dopiskiem na kopercie: "Kwestionariusz osobowy, ogłoszenie nr 4/UC/NCN/2013".


Załącznik: Kwestionariusz osoby chętnej do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej.


Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 65.

Opublikował: Kamila Patoła
Publikacja dnia: 24.05.2013
Dokument oglądany razy: 6575