RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych 7/UC/NCN/2013

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych

przy pracach prowadzonych w Dziale Spraw Organizacyjnych (ogłoszenie nr 7/UC/NCN/2013), w zakresie:

 • wsparcie w prowadzeniu działań informacyjno-promocyjnych, w tym w organizacji konferencji,
 • wsparcie w przygotowywaniu materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • wsparcie w przygotowaniu postępowań o udzielenie zamówień publicznych w zakresie działań informacyjno-promocyjnych,
 • współpraca z dostawcami materiałów promocyjnych,
 • przygotowywanie zestawień i prezentacji na potrzeby Biura NCN,
 • przygotowywanie narzędzi informacyjno-promocyjnych,
 • inne prace biurowe.

Od kandydatów oczekujemy:

w y m a g a n i a  n i e z b ę d n e:

 • wyższe wykształcenie (preferowane w obszarach: marketingu, zarządzania, public relations lub inne humanistyczno-społeczne),
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • zaawansowana znajomość obsługi komputera, zwłaszcza edytorów tekstów oraz arkuszy kalkulacyjnych.


w y m a g a n i a  d o d a t k o w e:

 • doświadczenie w pracy w sektorze publicznym,
 • umiejętność obsługi programów graficznych,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia, dokładność,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista.

Inne informacje:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego (zgodnego ze wzorem poniżej) do dnia 26.07.2013 r. (liczy się data wpływu do NCN) na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

z dopiskiem na kopercie: "Kwestionariusz osobowy, ogłoszenie nr 7/UC/NCN/2013".

Załącznik: Kwestionariusz osoby chętnej do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 9101; (12) 341 9103.

Opublikował: Kamila Patoła
Publikacja dnia: 08.07.2013
Dokument oglądany razy: 6357