RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych 5/UC/NCN/2013

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych

przy pracach prowadzonych w Dziale Finansowo-Księgowym (ogłoszenie nr 5/UC/NCN/2013), w zakresie:

 •  wprowadzania danych do systemów finansowo-księgowych,
 •  bieżącej weryfikacji i ewidencji dokumentów,
 •  obsługi finansowej projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki oraz ich weryfikacji pod względem finansowym,
 •  rozliczania środków finansowych przyznanych na projekty oraz egzekwowania zwrotu środków niewykorzystanych lub wykorzystanych niezgodnie z umowami,
 • zapewnienia podstawowej obsługi administracyjno-biurowej,
 • wsparcia działu w realizowanych projektach.

Od kandydatów oczekujemy:

 •  wyższego wykształcenia,
 •  mile widziana znajomość języka angielskiego,
 •  znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 •  dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel),
 •  samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 •  umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 •  umiejętności analitycznego myślenia,
 •  inicjatywy i zaangażowania.

Inne informacje:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego (zgodnego z wzorem poniżej) do dnia 12 lipca 2013 r. (liczy się data wpływu do NCN) na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

z dopiskiem na kopercie: "Kwestionariusz osobowy, ogłoszenie nr 5/UC/NCN/2013".

Załącznik: Kwestionariusz osoby chętnej do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 43.

Opublikował: Kamila Patoła
Publikacja dnia: 14.06.2013
Dokument oglądany razy: 5098