RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych 9/UC/NCN/2013

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych

przy pracach prowadzonych w Zespole ds. Analiz i Ewaluacji (ogłoszenie nr 9/UC/NCN/2013), w zakresie:

 • obróbki danych jakościowych i ilościowych;
 • wstępnej analizy danych jakościowych i ilościowych;
 • udziału w zbieraniu danych przy wykorzystaniu metod jakościowych i ilościowych;
 • prowadzenia analiz danych zastanych;
 • wsparcia zespołu w realizowanych projektach (w tym m.in. opracowywania narzędzi badawczych, planów analizy, różnych sposobów prezentacji danych itp).

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia (preferowane w obszarze nauk społecznych lub ekonomicznych);
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • doświadczenia w prowadzeniu badań społecznych;
 • wykorzystywania jakościowych i ilościowych metod pozyskiwania danych;
 • wiedzy oraz doświadczenia w prowadzeniu analizy jakościowej danych;
 • podstawowej wiedzy w zakresie analizy danych ilościowych;
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel, PowerPoint);
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania.

Inne informacje:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o przesłanie kwestionariusza osobowego (zgodnego z wzorem poniżej) do dnia 27 września 2013 r. (liczy się data wpływu do NCN) na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

z dopiskiem na kopercie: "Kwestionariusz osobowy, ogłoszenie nr 9/UC/NCN/2013".

Załącznik: Kwestionariusz osoby chętnej do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 96.

Opublikował: Kamila Patoła
Publikacja dnia: 09.09.2013
Dokument oglądany razy: 5093