RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych 11/UC/NCN/2013

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych

przy pracach prowadzonych w Dziale Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców (ogłoszenie nr 11/UC/NCN/2013), w zakresie:

 • obsługi konkursów na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora,
 • weryfikacji pod względem formalnym ww. projektów,
 • obsługi procesu zawierania umów na realizację ww. projektów, stypendiów i staży,
 • monitorowania terminowej realizacji umów, terminowego składania raportów rocznych i końcowych w ramach ww. projektów,
 • obsługi procesu rozliczania zakończonych umów w ramach ww. projektów,
  w tym weryfikacji formalnej raportów rocznych i końcowych.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia,
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel),
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • znajomości języka angielskiego (mile widziana).

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej, oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów lub konkursów.

Inne informacje:

Osoby zainteresowane współpracą prosimy o:

 • przesłanie kwestionariusza osobowego (zgodnego z wzorem poniżej) do dnia 17 stycznia 2014 r. (liczy się data wpływu do NCN) na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

z dopiskiem na kopercie: "Kwestionariusz osobowy, ogłoszenie nr 11/UC/NCN/2013".

 • przesłanie kwestionariusza osobowego drogą elektroniczną na adres e-mail: sylwia.lasota@ncn.gov.pl

z dopiskiem na kopercie: "Kwestionariusz osobowy, ogłoszenie nr 11/UC/NCN/2013".

Załącznik: Kwestionariusz osoby chętnej do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 87.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 20.12.2013
Dokument oglądany razy: 5768