RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/DBR /2014)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych (nr ref. UC/DBR /2014).

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowej;
 • uzupełnianie zestawień danych;
 • wstępna weryfikacja raportów rocznych i końcowych;
 • przygotowanie dokumentacji dotyczącej raportów końcowych do wysyłki do oceny przez recenzentów;
 • przygotowanie i wysyłka pism informujących o zakończeniu i rozliczeniu projektów;
 • przygotowanie do wysyłki dokumentacji pokonkursowej – decyzji, promes;
 • porządkowanie i przygotowanie dokumentów do archiwizacji;
 • pomoc w obsłudze konkursów na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania;
 • dokładności i skrupulatności;
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej, oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów lub konkursów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres
e-mail: agnieszka.ciechanowska@ncn.gov.pl, do dnia 15 maja 2014 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 29.04.2014
Dokument oglądany razy: 4962