RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Informatyk (DSO/ZTI/06/2014)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Informatyk (DSO/ZTI/06/2014)

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatów na stanowisko:
Informatyk

Wymiar etatu: 1

Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Do zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

• zbieranie, opisywanie i dokumentowanie wymagań funkcjonalnych i technicznych w zakresie modyfikacji systemów informatycznych Centrum;
• zarządzanie procesem wdrażania zaprojektowanych modyfikacji;
• obsługa techniczna użytkowników systemu OSF;
• obsługa techniczna użytkowników systemów wewnętrznych NCN;
• wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT
• konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego (aktywne urządzenia bezpieczeństwa, serwery, stacje robocze, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne)
• obsługa fotograficzna biura Narodowego Centrum Nauki.

Od osób zatrudnionych oczekujemy:

w y m a g a n i a n i e z b ę d n e

• wykształcenie wyższe lub student ostatnich lat studiów (kierunek: informatyka lub pokrewne);
• doświadczenie w implementacji dedykowanych aplikacji informatycznych;
• znajomość systemów operacyjnych i pakietów biurowych firmy Microsoft;
• znajomość technologii bazodanowej Microsoft SQL Server oraz Oracle Database (programowanie baz danych);
• znajomość zagadnień sieciowych (w szczególności protokołów i usług TCP/IP) oraz umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych;
• samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
• umiejętność analitycznego myślenia;
• inicjatywa i zaangażowanie;
• wysoka kultura osobista.

w y m a g a n i a d o d a t k o w e

• znajomość języka angielskiego;
• doświadczenie w kierowaniu i administrowaniu projektami informatycznymi;
• znajomość środowiska LAMP (Linux-Apache-MySQL-PHP) oraz Apache Tomcat;
• mile widziane doświadczenie w obszarze fotografii, w tym przygotowanie materiałów w celach publikacyjnych.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• cv i list motywacyjny;
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych;
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie;
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
23-06-2014

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 23 czerwca 2014 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 09.06.2014
Dokument oglądany razy: 4249