RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/DBR /10/2014)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:
• sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowej;
• uzupełnianie zestawień danych;
• wstępna weryfikacja raportów rocznych i końcowych;
• przygotowanie dokumentacji dotyczącej raportów końcowych do wysyłki do oceny przez recenzentów;
• przygotowanie i wysyłka pism informujących o zakończeniu i rozliczeniu projektów;
• przygotowanie do wysyłki dokumentacji pokonkursowej – decyzji, promes;
• porządkowanie i przygotowanie dokumentów do archiwizacji;
• pomoc w obsłudze konkursów na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:
• wykształcenia wyższego lub ukończonych studiów na poziomie licencjackim;
• ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki oraz przepisów wynikających z KPA;
• bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word);
• samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań;
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
• analitycznego myślenia;
• inicjatywy i zaangażowania;
• dokładności i skrupulatności;
• otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej, oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów lub konkursów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres
e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 2 listopada 2014 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu naboru (zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania naboru zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowane na rozmowy zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 15.10.2014
Dokument oglądany razy: 5020