RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych / Koordynator Zespołu Kadrowo-Płacowego

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydata na stanowisko:
Starszy specjalista ds. kadrowo-płacowych/Koordynator Zespołu Kadrowo-Płacowego

Wymiar etatu: 8 h - umowa na zastępstwo
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

Obsługa kadrowo-płacowa w Centrum, w tym m.in.:

 •  sporządzanie oraz weryfikacja pod względem poprawności naliczania zgodnie z obowiązującymi przepisami list płac pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz powołania,
 • wprowadzanie do systemu finansowo-księgowego oraz prowadzenie ewidencji nieobecności pracowników (urlopów, zwolnień lekarskich) na kartach pracy i kartach zasiłkowych,
 • sporządzanie deklaracji dla pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz powołania,
 • sporządzanie dokumentów niezbędnych do nawiązania i rozwiązanie stosunku pracy,
 • sporządzanie aneksów do umów, świadectw pracy, informacji dotyczących warunków zatrudnienia,
 • systematyczne wprowadzanie danych personalnych pracowników, osób zatrudnionych na podstawie umów cywilno-prawnych oraz powołania do systemu finansowo-księgowego i bieżące uaktualnianie wszelkich zmian dotyczących stosunku pracy,
 • prowadzenie ewidencji i rozliczania czasu pracy pracowników Centrum;
 • prowadzenie ewidencji obowiązkowych badań lekarskich pracowników i szkoleń z zakresu BHP oraz kontrola ich aktualności,
 • prowadzenie spraw związanych z wypłatami świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz kontrola dotycząca zasadności przyznawanych świadczeń z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
 • prowadzenie dokumentacji i sporządzanie raportów płacowych,
 • obsługa zewnętrznych podmiotów takich jak: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Urząd Skarbowy, PFRON, Państwowa Inspekcja Pracy i Główny Urząd Statystyczny,
 • w przypadku stanowiska Koordynator Zespołu Kadrowo-Płacowego: koordynowanie prac wykonywanych przez Zespół Kadrowo-Płacowy w celu zapewnienia prawidłowej i terminowej realizacji zadań.

Wymagania związane ze stanowiskiem pracy:

 • wykształcenie wyższe - preferowane ekonomiczne, prawo pracy,
 • 2 lata doświadczenia na podobnym stanowisku,
 • bardzo dobra znajomość przepisów prawa pracy oraz ubezpieczeń społecznych,
 • bardzo dobra znajomość programów kadrowo-płacowych (mile widziana znajomość Comarch ERP Optima) oraz Płatnika,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość obsługi komputera (pakiet MS Office, w szczególności MS Word, MS Excel, MS Power Point),
 • umiejętność podejmowania decyzji i delegowania zadań,
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • obowiązkowość, terminowość i dyspozycyjność;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

CV i list motywacyjny.

Termin składania dokumentów:
11-11-2014

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 11 listopada 2014 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182).”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 27.10.2014
Dokument oglądany razy: 4108