RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Zasobów Ludzkich (ZZL/10/2014)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Osoba zatrudniona na stanowisku Starszego Specjalisty ds. Zasobów Ludzkich będzie odpowiedzialna za tworzenie i realizację polityki zarządzania zasobami ludzkimi w Narodowym Centrum Nauki, w tym:

• definiowanie procesów personalnych realizowanych w Narodowym Centrum Nauki,
• przygotowanie i realizację projektów z obszaru zarządzania zasobami ludzkimi,
• przygotowanie i realizację procesów rekrutacji i selekcji pracowników,
• koordynację procesu adaptacji nowych pracowników Centrum,
• koordynację procesu oceny okresowej pracowników Centrum,
• przygotowanie i organizację szkoleń grupowych i indywidualnych dla pracowników Centrum,
• bieżące wsparcie kadry kierowniczej w procesie zarządzania i komunikacji wewnętrznej,
• przygotowanie dokumentacji z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi na potrzeby Centrum.

Od kandydatów oczekujemy:

• wykształcenia wyższego – preferowane w obszarach: psychologia, socjologia, zarządzanie zasobami ludzkimi,
• minimum 3-letniego doświadczenia na samodzielnym stanowisku w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi,
• umiejętności zarządzania projektami,
• znajomości przepisów prawa pracy,
• samodzielności w realizacji zadań,
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
• umiejętności współpracy z osobami z różnego poziomu zarządzania w organizacji,
• znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
• bardzo dobrej znajomość języka angielskiego.

Mile widziane doświadczenie w pracy w organizacjach administracji publicznej.

Wymagane dokumenty:
• CV i list motywacyjny.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 2 listopada 2014 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 ze zm.).”

Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 20.10.2014
Dokument oglądany razy: 4072