RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. obsługi księgowej i finansowej programów międzynarodowych (DFK/ZK/10/2014)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatów na stanowisko:
Specjalista ds. obsługi księgowej i finansowej programów międzynarodowych

Wymiar etatu: pełny etat (8h pracy)
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki

ul. Królewska 57
30-081 Kraków

Do najważniejszych zadań osoby zatrudnionej na tym stanowisku będzie należało:

• rozliczanie projektów międzynarodowych finansowanych ze środków pozabudżetowych, w tym w ramach 7. Programu Ramowego i Programu Ramowego Horyzont 2020 (kwalifikacja i rozliczanie kosztów),
• kontrola dokumentów księgowych i ich ewidencja w systemie finansowo-księgowym.

Osoba zatrudniona na stanowisku Specjalista ds. obsługi księgowej i finansowej programów międzynarodowych będzie odpowiedzialna również za:

• prowadzenie bieżącej dokumentacji finansowej programów międzynarodowych,
• przygotowywanie raportów w zakresie wykorzystania środków na potrzeby wewnętrzne oraz Komisji Europejskiej,
• sporządzenie i weryfikacja prognoz w zakresie wykorzystania środków,
• dekretację dokumentów księgowych,
• uzgadnianie obrotów i sald kont z innymi danymi potwierdzającymi prawidłowość dokonanych operacji,
• sporządzanie informacji i zestawień w zakresie prowadzonej księgowości, w tym danych do sprawozdań budżetowych i finansowych w ujęciu tradycyjnej klasyfikacji budżetowej oraz budżetu zadaniowego,
• rozliczanie krajowych i zagranicznych kosztów podróży.

Od kandydatów oczekujemy:
• wykształcenia wyższego – preferowany kierunek ekonomiczny,
• 2 lata doświadczenia w obszarze finansów i księgowości w tym 1 rok w rozliczaniu projektów międzynarodowych,
• umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa,
• umiejętności analitycznego myślenia,
• samodzielności w wyznaczaniu i realizacji zadań,
• znajomości pakietu MS Office i aplikacji finansowo-księgowych,
• znajomość języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym.

Mile widziana znajomość programu Comarch ERP Optima.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

• CV i list motywacyjny,
• oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,
• oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,
• kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
• kopie dokumentów potwierdzających wymagane doświadczenie zawodowe i posiadane kwalifikacje (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu, referencje odnośnie pracy wykonanej na podstawie umowy zlecenia wraz z okresami pracy, certyfikaty językowe itp.).

Termin składania dokumentów:
10-12-2014

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 10 grudnia 2014 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych - tekst jednolity: Dz. U. z 2014, poz. 1182).”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane. Zastrzegamy sobie możliwość kontaktu jedynie z wybranymi kandydatami oraz prawo do powiadomienia o podjętej decyzji w sprawie obsadzenia stanowiska jedynie wybranego kandydata.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 21.10.2014
Dokument oglądany razy: 4464