RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/DSO/02/2015)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Spraw Organizacyjnych, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do zadań współpracujących z nami osób należeć będzie:

 • obsługa recepcji Centrum;
 • pomoc w prowadzeniu dziennika podawczego Centrum;
 • pomoc w rejestrowaniu korespondencji przychodzącej i wychodzącej;
 • pomoc w dystrybucji poczty wewnętrznej;
 • udzielanie informacji dotyczącej bieżącej pracy Centrum na zewnątrz;
 • prowadzenie kalendarza rezerwacji sal konferencyjnych;
 • pomoc w organizacji posiedzeń i spotkań organizowanych w Centrum;
 • utrzymywanie stałego kontaktu ze wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum;
 • udział w innych pracach i działaniach organizacyjnych Narodowego Centrum Nauki.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia co najmniej średniego (w tym studenci studiów zaocznych);
 • komunikatywnej znajomości języka angielskiego w mowie i piśmie;
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel);
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • dokładności i skrupulatności;
 • inicjatywy i zaangażowania;
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów;
 • wysokiej kultury osobistej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres
e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 22 lutego 2015 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji UC/DSO/02/2015 oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz.U. z 2014, poz. 1182 ze zm.).”

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki oraz w portalu www.infopraca.pl.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 09.02.2015
Dokument oglądany razy: 4970