RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej (UC/ZTI/01/2015)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Zespół Teleinformatyczny, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osoby chętnej do współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemów IT,
 • obsługa techniczna użytkowników systemów wewnętrznych NCN,
 • instalacja i bieżąca obsługa techniczna systemów operacyjnych Microsoft Office,
 • konfiguracja sprzętu komputerowego i sieciowego (aktywne urządzenia bezpieczeństwa, serwery, stacje robocze, drukarki, urządzenia wielofunkcyjne),
 • przygotowywanie raportów i zestawień na podstawie baz danych wykorzystywanych w Centrum,
 • obsługa techniczna posiedzeń Paneli Ekspertów.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • wykształcenia średniego lub student (studiów niestacjonarnych) – kierunek: informatyka lub pokrewne,
 • znajomości systemów operacyjnych i pakietów biurowych firmy Microsoft,
 • znajomości zagadnień sieciowych (w szczególności protokołów i usług TCP/IP) oraz umiejętność konfiguracji urządzeń sieciowych,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • znajomości języka angielskiego,
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • wysokiej kultury osobistej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 22 marca 2015 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach zgodnych z jego profilem działania. Powyższa zgoda dotyczy również załączonych przeze mnie ewentualnych dodatkowych dokumentów (CV, list motywacyjny, etc.). Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie”.

Załączenie powyższej klauzuli jest niezbędne do rozpoczęcie procesu rekrutacji.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 10.03.2015
Dokument oglądany razy: 4315