RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/DBR/15/2015)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

• sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowej,
• uzupełnianie zestawień danych,
• wstępna weryfikacja raportów składanych przez grantobiorców,
• przygotowanie do wysyłki dokumentacji pokonkursowej – decyzji, promes,
• porządkowanie i przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
• pomoc w obsłudze konkursów na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

• wykształcenia wyższego lub studenci ostatnich lat studiów,
• ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki oraz  przepisów wynikających z KPA,
• bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word),
• samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
• umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
• analitycznego myślenia,
• inicjatywy i zaangażowania,
• otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
• wysokiej kultury osobistej.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów lub konkursów.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 14 czerwca 2015 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach zgodnych z jego profilem działania. Powyższa zgoda dotyczy również załączonych przeze mnie ewentualnych dodatkowych dokumentów (CV, list motywacyjny, etc.). Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów. Swoje dane osobowe udostępniam dobrowolnie”.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 26 czerwca 2015 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 29.05.2015
Dokument oglądany razy: 4520