RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: specjalista ds. współpracy międzynarodowej (ZWM/13/2015)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inspirowanie i realizacja działalności międzynarodowej NCN;
 • realizacja programów i konkursów międzynarodowych.

Zadania szczegółowe:

 • realizacja oraz nadzór nad programami i konkursami międzynarodowymi NCN, w tym obsługa administracyjna konkursów JPI HDHL, JPI-EC-AMR, ERA-NET on Smart Urban Futures, HERA, BEETHOVEN,
 • przygotowanie sprawozdań i prezentacji dotyczących działalności międzynarodowej NCN,
 • kontakty z instytucjami finansującymi badania podstawowe zagranicą,
 • prezentowanie działalności NCN na międzynarodowych spotkaniach informacyjnych i konferencjach, wygłaszanie prezentacji w językach obcych, prowadzenie korespondencji w języku polskim i angielskim oraz odpowiadanie na pytania wnioskodawców zainteresowanych programami międzynarodowymi organizowanymi przez NCN,
 • obsługa merytoryczna wizyt zagranicznych delegacji w NCN oraz wyjazdów przedstawicieli NCN zagranicę,
 • obsługa administracyjno-organizacyjna spotkań i konferencji w zakresie działalności międzynarodowej we współpracy z Działem Spraw Organizacyjnych NCN,
 • współpraca z Zespołem ds. Analiz i Ewaluacji w zakresie opracowywania analiz i raportów dotyczących ogłaszanych przez NCN konkursów międzynarodowych,
 • opracowywanie we współpracy z Działem Finansowo-Księgowym analiz dotyczących aktualnych i przyszłych kosztów międzynarodowych programów obsługiwanych przez NCN,
 • informowanie innych komórek NCN o obszarze współpracy międzynarodowej.

Oczekiwania wobec osób współpracujących:

 • wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów niestacjonarnych,
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista.

Doświadczenie w pracy ze środowiskiem naukowym lub w administracji publicznej będą dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty:

 • CV i list motywacyjny.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl , listem poleconym, kurierem bądź osobiście na adres:

Narodowe Centrum Nauki,
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

do dnia 20 maja 2015 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.”.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.06.2015 r.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 06.05.2015
Dokument oglądany razy: 4512