RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. obsługi administracyjnej Rady Narodowego Centrum Nauki – umowa na zastępstwo

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

MŁODSZY SPECJALISTA DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ RADY NCN


Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy
: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • organizacja pracy Rady NCN,
 • współpraca z członkami Rady, Koordynatorami Dyscyplin, innymi komórkami organizacyjnymi NCN w zakresie spraw dotyczących realizacji zadań ustawowych Rady NCN,
 • obsługa organizacyjna i administracyjna posiedzeń Rady, w tym m.in. przygotowanie dokumentów, sporządzanie protokołów z posiedzeń, notatek itp.,
 • obsługa organizacyjna i administracyjna prac komisji Rady,
 • organizacja posiedzeń zespołów doraźnych Rady NCN,
 • prowadzenie spraw dotyczących Korpusu Ekspertów NCN,
 • przygotowywanie projektów uchwał, komunikatów, sprawozdań oraz innych dokumentów Rady NCN,
 • sporządzanie informacji nt. działalności Rady NCN, w tym informacji umieszczanych na stronie internetowej Centrum,
 • monitorowanie działań związanych z realizacją podjętych przez Radę ustaleń,
 • współpraca z innymi działami NCN w celu wykonywania bieżących zadań związanych z pracami Rady.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa,
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • samodzielności w realizacji zadań,
 • dokładności i skrupulatności,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • wysokiej kultury osobistej.

Doświadczenie w pracy ze środowiskiem naukowym lub w administracji publicznej będą dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów aplikacyjnych drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, listem poleconym, kurierem bądź osobiście na adres:

Narodowe Centrum Nauki
ul. Królewska 57
30-081 Kraków

do dnia 31 sierpnia 2015 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów”.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 24.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18.09.2015 r.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 13.08.2015
Dokument oglądany razy: 4304