RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Starszy Specjalista ds. Analiz i Ewaluacji w Zespole ds. Analiz i Ewaluacji (nr ref. UP/ZE/22/2015)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

STARSZY SPECJALISTA DS. ANALIZ I EWALUACJI
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • udział w opracowywaniu i wdrażaniu systemów ewaluacji programów realizowanych przez Centrum,
 • udział w przygotowaniu analiz i raportów z działalności Centrum,
 • udział w pracach związanych z przygotowywaniem raportów z przeprowadzonej ewaluacji,
 • bieżące przygotowywanie zestawień i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących realizowanych przez Centrum zadań.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • doświadczenia zawodowego związanego z wykorzystaniem metod statystycznych, mile widziane doświadczenie w obszarze ewaluacji projektów/programów lub doświadczenia w zarządzaniu projektami i/lub programami finansowania projektów w formie konkursowej, w szczególności ze środków publicznych ewentualnie doświadczenia zawodowego w zakresie realizacji projektów badawczych,
 • zaawansowanej znajomości pakietu MS Office, w tym m.in. MS Excel,
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • samodzielności w realizacji zadań,
 • dokładności i skrupulatności,
 • wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 31 października 2015 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 29.09.2015
Dokument oglądany razy: 4990