RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/DBR/23/2015)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowej;
 • uzupełnianie zestawień danych;
 • wstępna weryfikacja raportów składanych przez grantobiorców;
 • przygotowanie do wysyłki dokumentacji pokonkursowej – decyzji, promes;
 • porządkowanie i przygotowanie dokumentów do archiwizacji;
 • pomoc w obsłudze konkursów na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub ukończonych studiów na poziomie licencjackim,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki oraz przepisów wynikających z KPA,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word),
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • dokładności i skrupulatności,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej, oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów lub konkursów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres
e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 3 grudnia 2015 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 z późn. zm. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów”.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 grudnia 2015 r.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 27.11.2015
Dokument oglądany razy: 3767