RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. Współpracy Międzynarodowej (DWM/UP/25/2015)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. WSPÓŁPRACY MIĘDZYNARODOWEJ

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• inspirowanie i realizacja działalności międzynarodowej NCN;
• realizacja programów i konkursów międzynarodowych;

Zadania szczegółowe:

• obsługa konkursów grantowych prowadzonych we współpracy z organizacjami zagranicznymi/międzynarodowymi i/lub współfinansowanych przez organizacje zagraniczne/międzynarodowe, w szczególności konkursu POLONEZ, w tym: opracowywanie dokumentacji konkursowej i instrukcji dla wnioskodawców, monitorowanie procesu składania wniosków, weryfikacja formalna wniosków, obsługa administracyjna posiedzeń zespołów ekspertów oceniających wnioski, przygotowanie i wysyłka dokumentów umożliwiających rozpoczęcie realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania (decyzji, umów), udział w monitorowaniu i obsłudze administracyjnej realizowanych projektów;
• utrzymywanie bieżącego kontaktu z kandydatami zainteresowanymi udziałem w konkursach międzynarodowych, w szczególności konkursu POLONEZ, udzielanie odpowiedzi na pytania, opracowywanie instrukcji dla osób aplikujących;
• udział w organizacji programu szkoleń i spotkań dla laureatów konkursu POLONEZ;
• redagowanie zestawień, planów, sprawozdań, raportów oraz materiałów informacyjnych, a także prowadzenie korespondencji związanej z działalnością międzynarodową Centrum, w szczególności programem POLONEZ, w języku polskim i językach obcych;
• prezentowanie działalności Centrum na międzynarodowych spotkaniach, obsługa merytoryczna wyjazdów przedstawicieli Centrum za granicę, obsługa merytoryczna oraz wsparcie organizacyjno-administracyjne wizyt zagranicznych gości w Centrum.

Oczekiwania wobec osób współpracujących:

• wykształcenie wyższe lub w trakcie studiów niestacjonarnych,
• ogólna znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
• bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie, znajomość innego języka obcego będzie dodatkowym atutem,
• samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• dokładność i rzetelność,
• umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• inicjatywa i zaangażowanie,
• wysoka kultura osobista.

Doświadczenie w pracy ze środowiskiem naukowym lub w administracji publicznej będą dodatkowym atutem.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 8 grudnia 2015 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów."

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w -siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 18 grudnia 2015 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 30.11.2015
Dokument oglądany razy: 3979