RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/DWM/01/2016)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • informowanie potencjalnych wnioskodawców o warunkach konkursów;
 • prowadzenie testów poprawności funkcjonowania elektronicznego systemu naboru wniosków o finansowanie projektów badawczych;
 • pomoc w ocenie formalnej wniosków o finansowanie projektów badawczych, składanych w programach międzynarodowych;
 • pomoc organizacyjna podczas obsługi spotkań z gośćmi zagranicznymi i posiedzeń Zespołów Ekspertów;
 • opracowywanie protokołów ze spotkań i posiedzeń;
 • przygotowanie do wysyłki decyzji, promes i innych dokumentów zw. z konkursami projektów badawczych;
 • realizacja tłumaczeń polsko-angielskich i angielsko-polskich;
 • przygotowanie/uzupełnianie zestawień danych w zakresie projektów dotyczących współpracy międzynarodowej.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego (ukończone studia licencjackie lub min. 3 lata studiów magisterskich);
 • bardzo dobrej znajomości języka angielskiego;
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel);
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • inicjatywy i zaangażowania.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 24 stycznia 2016 r.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, z późn. zm. oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów”.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12 lutego 2016 r.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 13.01.2016
Dokument oglądany razy: 3972