RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/ZKA/04/2016)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Zespół Kontroli i Audytu, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.


Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • sprawdzanie pod kątem zapożyczeń tekstu wniosków oraz publikacji w systemie antyplagiatowym iThenticate,
 • opiniowanie spraw związanych z nieprzestrzeganiem zasad o rzetelności naukowej i poszanowania własności intelektualnej na podstawie weryfikowanych wniosków lub raportów wpływających do NCN,
 • bieżące wsparcie Zespołu ds. Kontroli i Audytu w realizacji zadań,
 • monitorowanie zmian w przepisach prawnych adekwatnie do realizowanych zadań zespołu.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • wykształcenia w obszarach: prawo (preferowana znajomość prawa cywilnego, administracyjnego, własności intelektualnej), lub rachunkowość i finanse, lub ekonomia (kandydat może być również studentem ostatnich dwóch lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia);
 • dodatkowym atutem będzie posiadanie doświadczenia w pracy administracyjnej lub w zakresie obejmujących kontrole lub audyt projektów badawczych;
 • dobrej znajomości języka angielskiego;
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki;
 • dobrej znajomości obsługi komputera (Word, Excel);
 • umiejętność zwięzłego formułowania ocen i rekomendacji na podstawie zgromadzonego materiału;
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności analitycznego myślenia;
 • umiejętności pracy w zespole;
 • dyspozycyjności w dni robocze w godzinach pracy i siedzibie Centrum.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 28 lutego 2016 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 11 marca 2016 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 12.02.2016
Dokument oglądany razy: 4589