RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych (UP/DBR/07/2016)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki (NCN)

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, Kraków, ul. Królewska 57


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjna wniosków o finansowanie projektów, staży i stypendiów w tym:
  • przyjmowanie i weryfikacja formalna nadesłanych przez beneficjentów wniosków o finansowanie projektów badawczych;
  • przygotowywanie oraz wysyłka decyzji i promes;
 • obsługa realizacji umów o finansowanie projektów, staży i stypendiów:
  • weryfikacja formalna oraz składanie do podpisu projektów umów;
  • weryfikacja formalna oraz składanie do akceptacji wniosków o dokonanie zmian
  • w projektach, w tym aneksów do umów;
  • monitorowanie terminowej realizacji umów, w tym składanie raportów rocznych w ramach realizowanych projektów;
  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji w/w projektów;
  • obsługa systemu OSF w zakresie obsługi wniosków i projektów;
 • udzielanie bieżącej informacji wnioskodawcom i beneficjentom;
 • współpraca z Koordynatorami Dyscyplin w ramach obsługi posiedzeń Zespołów Ekspertów;
 • sporządzanie wymaganych raportów oraz przekazywanie sprawozdań przełożonemu.

Oczekiwania wobec osób współpracujących:

 • wykształcenie wyższe;
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielność w realizacji zadań;
 • dokładność i skrupulatność;
 • znajomość pakietu MS Office;
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Mile widziane doświadczenie w obsłudze projektów badawczych, stypendiów i staży podoktorskich.


Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny


Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 15 kwietnia 2016 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w -siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 29 kwietnia 2016 r.

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 01.04.2016
Dokument oglądany razy: 4334