RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. rozliczeń (UP/DFK-ZK/09/2016)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

 Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ROZLICZEŃ w Zespole Księgowym

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• bieżąca kontrola dokumentów księgowych, ich dekretacja oraz ewidencja w systemie finansowo-księgowym,
• prowadzenie bieżącej dokumentacji finansowej projektów/programów międzynarodowych,
• kompleksowe rozliczanie kosztów podróży i innych kosztów związanych z posiedzeniami członków zespołów Ekspertów i członków Rady Narodowego Centrum Nauki,
• rozliczanie projektów/programów międzynarodowych finansowanych ze środków unijnych,
• sporządzanie informacji, prognoz, raportów i zestawień na podstawie posiadanych danych finansowo-księgowych, w tym w na potrzeby wewnętrzne i zewnętrzne projektów/programów międzynarodowych.

Oczekiwania wobec osób współpracujących:

• wykształcenie wyższe – preferowany kierunek ekonomiczny,
• 2-letnie doświadczenie w obszarze finansów i księgowości,
• doświadczenie w rozliczaniu projektów/programów międzynarodowych,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa,
• umiejętność analitycznego myślenia,
• samodzielność w wyznaczaniu i realizacji zadań,
• dokładność i skrupulatność,
• umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
• znajomość pakietu MS Office i aplikacji finansowo-księgowych (mile widziana znajomość programu Comarch ERP Optima).

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 15 maja 2016 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.”

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2016 r.

Opublikował: Joanna Płaszewska
Publikacja dnia: 29.04.2016
Dokument oglądany razy: 3511