RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/DBR/14/2016)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Badań i Rozwoju Naukowców, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych.

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • porządkowanie i przygotowanie dokumentów do archiwizacji,
 • sprawdzanie kompletności dokumentacji projektowej,
 • uzupełnianie zestawień danych,
 • wstępna weryfikacja raportów składanych przez grantobiorców,
 • przygotowanie do wysyłki dokumentacji pokonkursowej – decyzji, promes,
 • pomoc w obsłudze konkursów na finansowanie projektów badawczych, stypendiów doktorskich i staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora.

Do współpracy zapraszamy:
Osoby z wykształceniem wyższym lub z ukończonymi studiami na poziomie licencjackim, a także studentów studiów niestacjonarnych.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki oraz przepisów wynikających z KPA,
 • bardzo dobrej znajomość obsługi komputera (Excel, Word),
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • dokładności i skrupulatności,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • dyspozycyjności w dni robocze w godzinach pracy biura.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej oraz/lub praca przy obsłudze administracyjnej projektów lub konkursów.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 23 sierpnia 2016 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 16 września 2016 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 11.08.2016
Dokument oglądany razy: 3605