RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/DSO/17/2016)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Spraw Organizacyjnych, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • pomoc w obsłudze administracyjnej Dyrektora oraz zastępcy Dyrektora NCN,
 • pomoc w obsłudze Sekretariatu NCN,
 • redagowanie pism, zaproszeń i innych dokumentów,
 • pomoc w organizacji spotkań dyrekcji NCN,
 • pomoc w organizacji spotkań i konferencji organizowanych w siedzibie NCN,
 • organizacja wyjazdów krajowych Dyrekcji, w tym zakup biletów i rezerwacja hoteli oraz rozliczanie delegacji,
 • pomoc w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi komórkami organizacyjnymi NCN.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • co najmniej wykształcenia średniego lub w trakcie studiów,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność NCN,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word),
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • dokładności i skrupulatności,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • znajomość języka angielskiego
 • dyspozycyjności w dni robocze w godzinach pracy i siedzibie Centrum.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 13 listopada 2016 r.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 listopada 2016 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 25.10.2016
Dokument oglądany razy: 3995