RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/DOW/18/2016)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy w Dziale Obsługi Wniosków na podstawie umów cywilnoprawnych.


Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • pomoc w obsłudze administracyjnej wniosków o finansowanie projektów, staży i stypendiów w tym:
  • przyjmowanie i weryfikacja formalna nadesłanych przez beneficjentów wniosków o finansowanie projektów badawczych,
  • obsługa systemu OSF w zakresie weryfikacji wniosków,
  • przygotowywanie oraz wysyłka decyzji i promes,
 • udzielanie bieżącej informacji wnioskodawcom,
 • pomoc w przygotowywaniu instrukcji składania wniosków,
 • współpraca z Koordynatorami Dyscyplin w ramach obsługi posiedzeń Zespołów Ekspertów.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • wyższego wykształcenia,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • dokładności i skrupulatności,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • dobrej znajomości języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie w administracji publicznej, mile widziane w obsłudze projektów badawczych, stypendiów i staży podoktorskich.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 20 listopada 2016 r.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 listopada 2016 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 09.11.2016
Dokument oglądany razy: 3352