RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. obsługi administracyjnej projektów badawczych w Dziale Badań Naukowych i Rozwoju Naukowców (UP/DBR-HS/01/2017)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. OBSŁUGI ADMINISTRACYJNEJ PROJEKTÓW BADAWCZYCH

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy:
1
Miejsce wykonywania pracy:
Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57


Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

• obsługa realizacji umów o finansowanie projektów, staży i stypendiów:

  • weryfikacja formalna oraz składanie do podpisu projektów umów,
  • weryfikacja formalna oraz składanie do akceptacji wniosków o dokonanie zmian
  • w projektach, w tym aneksów do umów,
  • monitorowanie terminowej realizacji umów, w tym składanie raportów rocznych w ramach realizowanych projektów,
  • kompleksowe prowadzenie dokumentacji w/w projektów,
  • obsługa systemu OSF w zakresie obsługi projektów,

• udzielanie bieżącej informacji wnioskodawcom i beneficjentom;
• sporządzanie wymaganych raportów oraz przekazywanie sprawozdań przełożonemu.

Oczekiwania wobec osób współpracujących:

• wykształcenie wyższe,
• ogólna znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
• umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa,
• dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
• bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office (Word, Excel),
• samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
• dokładność i rzetelność,
• umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
• inicjatywa i zaangażowanie,
• wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będzie:
• doświadczenie w pracy ze środowiskiem naukowym lub w administracji publicznej;
• doświadczenie w obsłudze projektów badawczych, stypendiów i staży podoktorskich.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 17 stycznia 2017 r.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.”.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w -siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 stycznia 2017 r.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Sylwia Plona-Zduńczyk
Informację wprowadził do BIP: Agnieszka Rajda
Data wytworzenia informacji: 04-01-2017
Data udostępnienia w BIP:05-01-2017
Data ostatniej aktualizacji: 05-01-2017

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 05.01.2017
Dokument oglądany razy: 3620