RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/ZE/04/2017)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Zespół ds. Analiz i Ewaluacji, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umowy cywilnoprawnej.

Do zadań współpracującej z nami osoby będzie należało:

 • przygotowywanie baz danych i zestawień dokumentacji związanych z systematycznie prowadzonym monitoringiem i sprawozdawczością,
 • przygotowywanie zestawień i przetwarzanie danych statystycznych dotyczących realizowanych przez Centrum zadań (analiza danych jakościowych i ilościowych);
 • opracowywanie raportów z przeprowadzonych badań ewaluacyjnych.

Od współpracującej z nami osoby oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego/licencjatu (kandydat może być również studentem ostatnich lat studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia),
 • • zaawansowanej znajomości pakietu MS Office, w tym szczególnie MS Excel (mile widziane doświadczenie w pracy na dużych plikach danych przy wykorzystaniu MS Excel),
 • doświadczenia zawodowego związanego z wykorzystaniem metod statystycznych (mile widziane doświadczenie w obszarze ewaluacji projektów/programów),
 • doświadczenie w analizie danych jakościowych i ilościowych (mile widziana znajomość programów do analizy danych ilościowych oraz do analizy danych jakościowych),
 • dobrej znajomości języka angielskiego,
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności pracy w zespole,
 • dyspozycyjności w dni robocze w godzinach pracy i siedzibie Centrum.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 27 stycznia 2017 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 13 lutego 2017 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 13.01.2017
Dokument oglądany razy: 3049