RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. organizacyjnych w Dziale Spraw Organizacyjnych (UP/DSO/03/2017)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ORGANIZACYJNYCH

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa organizacyjna posiedzeń Zespołów Ekspertów, konferencji oraz szkoleń organizowanych przez Centrum,
 • pomoc w przeprowadzaniu zamówień publicznych w szczególności w zakresie organizacji posiedzeń, konferencji i szkoleń organizowanych przez Centrum,
 • opis merytoryczny faktur, rachunków w szczególności za usługi hotelarskie, zakup biletów lotniczych, dostarczania materiałów biurowych, a także innych związanych bezpośrednio z realizacją powierzonych zadań,
 • redagowanie pism i dokumentów,
 • obsługa systemu helpdesk od strony organizacyjnych,
 • pomoc w organizacji posiedzeń i konferencji,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Narodowego Centrum Nauki,
 • udział w innych pracach i działaniach organizacyjnych Narodowego Centrum Nauki.

Oczekiwania wobec osób współpracujących:

 • wykształcenie wyższe,
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • umiejętność stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa,
 • znajomość Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office (Excel, Word),
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • otwartość i łatwość w nawiązywaniu kontaktów,
 • dobra znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.

Wymagane dokumenty: CV i list motywacyjny.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie wymaganych dokumentów drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 24 stycznia 2017 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 17 luty 2017 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 13.01.2017
Dokument oglądany razy: 3440