RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. analiz i ewaluacji (UP/ZE/10/2017)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:

SPECJALISTA DS. ANALIZ I EWALUACJI

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • konceptualizacja i operacjonalizacja projektów badań ewaluacyjnych dotyczących działalności NCN,
 • przygotowywanie, we współpracy z pozostałymi komórkami organizacyjnymi, specyfikacji istotnych warunków zamówienia dotyczących badań i analiz ewaluacyjnych,
 • przygotowywanie raportów z przeprowadzonych ewaluacji oraz formułowanie rekomendacji dotyczących przyszłego rozwoju programów i przedsięwzięć realizowanych w Centrum,
 • przygotowywanie baz danych i zestawień dokumentacji związanych z systematycznie prowadzonym monitoringiem i sprawozdawczością,
 • przygotowywanie baz danych pochodzących zarówno ze źródeł wewnętrznych (zasobów NCN), jak i zewnętrznych,
 • przetwarzanie danych statystycznych, przygotowywanie zestawień oraz graficznych prezentacji danych jako wkład do materiałów informacyjnych i promocyjnych,
 • współpraca z innymi komórkami Centrum oraz przedstawicielami Rady NCN przy realizacji powierzonych zadań,
 • wykonywanie innych zadań powierzonych przez przełożonego w zakresie monitoringu, bieżącej sprawozdawczości oraz działań informacyjnych i promocyjnych.

Oczekiwania wobec osób współpracujących:

 • wykształcenie wyższego,
 • doświadczenie zawodowe w obszarze prowadzenia ewaluacji zarówno w zakresie konceptualizacji, realizacji i podsumowania w formie raportu wyników badań ewaluacyjnych,
 • zaawansowana znajomość pakietu MS Office, w tym szczególnie MS Excel (mile widziane doświadczenie w pracy na dużych plikach danych przy wykorzystaniu MS Excel),
 • doświadczenie związane z wykorzystaniem jakościowej i ilościowej analizy danych przy wykorzystaniu programów do analizy tego typu danych,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • umiejętność pracy w zespole.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 21 maja 2017 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych, tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Narodowe Centrum Nauki w celach obecnej oraz przyszłych rekrutacji. Jednocześnie informuję, iż jestem świadomy/świadoma przysługującego mi prawa do uaktualniania, uzupełniania, a także usunięcia danych ze zbioru oraz możliwości wglądu do przesłanych przeze mnie dokumentów.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 97.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31 maja 2017 r.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzyła: Sylwia Plona-Zduńczyk
Informację wprowadziła do BIP: Anna Bobela
Data wytworzenia informacji: 12-04-2017
Data udostępnienia w BIP: 12-04-2017
Data ostatniej aktualizacji: 09-05-2017

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 12.04.2017
Dokument oglądany razy: 3546