RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko Specjalista ds. współpracy międzynarodowej w Dziale Współpracy Międzynarodowej (nr ref. UP/DWM/21/2017)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 2
Rodzaj umowy o pracę: na zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • inspirowanie i realizacja działalności międzynarodowej NCN,
 • realizacja programów i konkursów międzynarodowych.

Zadania szczegółowe:

 • realizacja programów prowadzonych we współpracy z organizacjami zagranicznymi/międzynarodowymi i/lub współfinansowanych przez organizacje zagraniczne/międzynarodowe;
 • utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z instytucjami zagranicznymi pełniącymi rolę partnerów i/lub instytucji współfinansujących w obsługiwanych programach międzynarodowych;
 • obsługa międzynarodowych konkursów grantowych, w tym: opracowywanie dokumentacji konkursowej i instrukcji dla wnioskodawców, utrzymywanie bieżącego kontaktu z kandydatami zainteresowanymi udziałem w konkursach międzynarodowych, monitorowanie procesu składania wniosków, weryfikacja formalna wniosków, przygotowanie i wysyłka dokumentów umożliwiających rozpoczęcie realizacji projektów zakwalifikowanych do finansowania (decyzji, umów);
 • monitorowanie i obsługa administracyjna międzynarodowych projektów badawczych zakwalifikowanych do finansowania – prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z realizacją umowy o finansowanie, analiza raportów itp.;
 • monitorowanie programów szkoleniowych organizowanych przez Centrum dla laureatów konkursów międzynarodowych;
 • udział we wdrażaniu planów promocji programów międzynarodowych obsługiwanych przez Centrum, redagowanie tekstów informacyjnych o realizowanych przez Centrum działaniach i finansowanych projektach, w języku angielskim i polskim, prezentowanie działalności Centrum na międzynarodowych spotkaniach;
 • redagowanie zestawień, planów i sprawozdań związanych z działalnością międzynarodową Centrum, w języku polskim i języku angielskim;
 • udział w opracowaniu wniosków o finansowanie programów realizowanych przez Centrum, kierowanych do Komisji Europejskiej;
 • obsługa merytoryczna wyjazdów przedstawicieli Centrum za granicę, obsługa merytoryczna oraz wsparcie organizacyjno-administracyjne wizyt zagranicznych gości w Centrum.

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office (Word, Excel),
 • samodzielność oraz odpowiedzialność w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dokładność i rzetelność,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywa i zaangażowanie,
 • wysoka kultura osobista.

Dodatkowym atutem będą:

 • doświadczenie w pracy ze środowiskiem naukowym i/lub w administracji publicznej i/lub w środowisku międzynarodowym;
 • doświadczenie pracy w inicjatywach finansowanych ze środków europejskich, w szczególności Programów Ramowych lub programu Horyzont 2020;
 • doświadczenie w redagowaniu tekstów informacyjnych i/lub promocyjnych w języku angielskim.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 15 października 2017 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014r. poz. 1182 ze zm.).”

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 34 19 056 lub (12) 34 19 125.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 31.10.2017 r.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 20.09.2017
Dokument oglądany razy: 3354