RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: specjalista ds. elektronicznego systemu obsługi wniosków (nr ref. UP/ZESOW/24/2017)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
Specjalisty ds. Elektronicznego systemu obsługi wniosków

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynacja spraw związanych ze współpracą z Ośrodkiem Przetwarzania Informacji.

Zadania szczegółowe:

 • tworzenie oraz aktualizacja specyfikacji technicznych dla systemów związanych z obsługą wniosków,
 • konfiguracja i utrzymanie aplikacji obsługujących wnioski i projekty badawcze w zakresie ZSUN/OSF,
 • zarządzanie modernizacjami konfiguracji systemu ZSUN/OSF w celu zapewnienia obsługi merytorycznej wniosków,
 • wsparcie pracowników Centrum w zakresie użytkowania systemu ZSUN/OSF,
 • tworzenie i zarządzanie systemem raportowania w oparciu o system bazodanowy,
 • wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • dobrej znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie,
 • bardzo dobrej znajomość narzędzi MS Office (Word, Excel),
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • dokładności i rzetelności,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętność analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • wysokiej kultury osobistej,
 • mile widziane doświadczenie programistyczne.

Wymagane dokumenty:

CV oraz list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 30 listopada 2017 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 lub (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 6-11-2017
Data udostępnienia w BIP: 6-11-2017
Data ostatniej aktualizacji: 6-11-2017

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 06.11.2017
Dokument oglądany razy: 5332