RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko specjalisty w Zespole ds. Funduszy Norweskich (nr ref. UP/ZFN/1/2018)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko:
specjalista ds. obsługi administracyjnej Funduszy Norweskich w Zespole ds. Funduszy Norweskich

Wymiar etatu: 1 – umowa o pracę na czas określony od 1 lutego 2018 r.
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, Kraków ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa organizacyjno-merytoryczna prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem programu,
 • realizacja programów i konkursów prowadzonych w ramach Funduszy Norweskich.

Zadania szczegółowe:

 • utrzymywanie kontaktów i bieżąca współpraca z instytucjami krajowymi i zagranicznymi, będącymi partnerami i/lub instytucjami finansującymi w programach Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • przygotowywanie komunikatów, sprawozdań oraz innych dokumentów ZFN,
 • organizacja spotkań, warsztatów i konsultacji dotyczących wdrażania i realizacji programów Norweskiego Mechanizmu Finansowego,
 • opracowywanie dokumentacji konkursowej i instrukcji dla wnioskodawców, utrzymywanie bieżącego kontaktu z potencjalnymi wnioskodawcami, monitorowanie procesu składania wniosków, ocena formalna wniosków, edycja i wysyłka dokumentów dotyczących realizacji finansowanych projektów (decyzji, umów),
 • monitorowanie i obsługa administracyjna finansowanych projektów – prowadzenie bieżącej korespondencji związanej z realizacją projektów, analiza raportów itp.,
 • redagowanie zestawień, planów i sprawozdań dotyczących realizacji Norweskiego Mechanizmu Finansowego w języku polskim i angielskim,
 • obsługa merytoryczna i wsparcie organizacyjno-administracyjne wyjazdów przedstawicieli NCN na zagranicę oraz wizyt gości zagranicznych związanych z wdrożeniem i realizacją Norweskiego Mechanizmu Finansowego,

Oczekiwania wobec kandydatów:

 • wykształcenie wyższe,
 • min. roczne doświadczenie zawodowe w obszarze administracji/zarządzania projektami,
 • ogólna znajomość przepisów regulujących działalność NCN,
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego,
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office,
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, w tym pracy pod presją czasu,
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w realizacji zadań,
 • dokładność i rzetelność,
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 24 stycznia 2018 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 9151

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 11.01.2018
Dokument oglądany razy: 2590