RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Ogłoszenie o naborze osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych (UC/DSO/04/2018)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami prowadzonymi przez Dział Spraw Organizacyjnych, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy na podstawie umów cywilnoprawnych w recepcji NCN.

Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, Kraków ul. Królewska 57

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

  • pomoc w obsłudze administracyjnej Dyrektora oraz zastępcy Dyrektora,
  • współpraca z komórkami Centrum w ramach realizacji zadań związanych z prowadzeniem sekretariatu Dyrektora,
  • pomoc w organizacji spotkań i konferencji organizowanych w siedzibie Centrum;
  • pomoc w prowadzeniu korespondencji przychodzącej i wychodzącej kierowanej do Dyrektora lub zastępcy Dyrektora,
  • redagowanie pism, zaproszeń i innych dokumentów,
  • utrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum,
  • pomoc w organizacji posiedzeń i spotkań organizowanych w Centrum,
  • kolportaż codziennej prasy między Dyrektora oraz jego Zastępcy,
  • wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:
- wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów,
- bardzo dobrej znajomości języka angielskiego,
- ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
- bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word),
- samodzielności, odpowiedzialności oraz rzetelności i odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
- umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
- dokładności i skrupulatności,
- inicjatywy i zaangażowania,
- otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.
Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 28.01.2018 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 34 19 056 lub (12) 34 19 125.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 09.02.2018 r.

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 16.01.2018
Dokument oglądany razy: 2406