RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko specjalisty w Kancelarii Rady Narodowego Centrum Nauki (nr ref. UP/KR/26/2017)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko specjalisty w Kancelarii Rady Narodowego Centrum Nauki

Wymiar etatu: 1 – umowa o pracę na zastępstwo od 1 lutego 2018 r.
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, Kraków ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjno-organizacyjna prac Rady NCN;
 • organizacja posiedzeń Rady NCN, Komisji i zespołów doraźnych, w tym sporządzanie protokołów, notatek i innych dokumentów związanych z posiedzeniami;
 • przygotowywanie projektów uchwał, komunikatów, sprawozdań oraz innych dokumentów Rady NCN;
 • organizacja posiedzeń Komisji Rady ds. konkursów na Koordynatorów Dyscyplin, administracyjna obsługa postępowań konkursowych, przygotowanie dokumentów, protokołów i sprawozdań z przebiegu konkursów;
 • organizacja pracy Przewodniczącego Rady NCN;
 • prowadzenie korespondencji związanej z działalnością Rady NCN, redagowanie pism i dokumentów;
 • współorganizacja spotkań, konferencji, narad i innych wydarzeń odbywających się z inicjatywy Rady NCN;
 • sporządzanie prezentacji, raportów, materiałów informacyjnych;
 • monitorowanie działań związanych z realizacją podętych przez Radę ustaleń, współpraca z innymi działami NCN w celu wykonywania bieżących zadań związanych z pracami Rady NCN;
 • organizacja postępowań przetargowych dotyczących zapewnienia usług zleconych dla realizacji zadań Rady NCN;
 • prowadzenie czynności związanych z rozliczaniem podróży służbowych członków Rady NCN.
 • prowadzenie rejestrów uchwał Rady NCN;
 • dokumentowanie pracy Rady NCN w systemie EZD.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • min. rocznego doświadczenia zawodowego w obszarze administracji;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • znajomości języka angielskiego;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • umiejętności pracy pod presją czasu;
 • samodzielności w realizacji zadań;
 • dokładności i skrupulatności;
 • wysokiej kultury osobistej.

Wymagane dokumenty: CV

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl, do dnia 5 stycznia 2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).”

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia 31 stycznia 2018 r.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 24.

Opublikował: Agnieszka Rajda
Publikacja dnia: 14.12.2017
Dokument oglądany razy: 2645