RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: młodszy specjalista ds. obsługi dokumentacji ekspertów Nr ref. ZWE/07/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Liczba stanowisk pracy: 1
Rodzaj umowy: umowa na zastępstwo
Miejsce wykonywania pracy: 30-081 Kraków, ul. Królewska 57

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • Obsługa administracyjna dokumentacji ekspertów oceniających składane do Centrum:
  • wnioski o finansowanie projektów badawczych, staży po uzyskaniu stopnia naukowego doktora i stypendiów doktorskich,
  • raporty z realizacji projektów badawczych, staży i stypendiów finansowanych przez NCN,
  • raporty z realizacji projektów przejętych przez NCN z MNiSW,

   w tym kompletowanie dokumentacji, weryfikacja formalna dokumentacji (poprzez bezpośredni kontakt mailowy lub telefoniczny), jej uzupełnianie i korekty w zakresie systemu OSF.

 • Przygotowanie potwierdzeń odbioru indywidualnych ocen wniosków lub raportów NCN do zatwierdzenia przez Koordynatorów Dyscyplin wraz z wydrukiem rachunków, potwierdzających wykonanie pracy.
 • Przekazywanie pracownikom zatrudnionym na stanowiskach do spraw rozliczania wynagrodzeń kompletnej, zatwierdzonej pod względem formalno-rachunkowym dokumentacji stanowiącej podstawę do wypłat wynagrodzeń ekspertów.
 • Obsługa zarządzeń oraz dokumentacji związanej z powołaniami członków Zespołów Ekspertów.
 • Tworzenie baz danych niezbędnych do wykonywania powierzonych zadań w zakresie nieodpłatnych świadczeń.
 • Utrzymywanie kontaktu z ekspertami, udzielanie im informacji i prowadzenie korespondencji w zakresie zwrotów płatności dotyczących wynagrodzeń.
 • Redagowanie pism i dokumentów oraz prowadzenie ich rejestrów.
 • Sporządzanie raportów i zestawień na potrzeby Zespołu ds. wsparcia ekspertów oraz przekazywanie sprawozdań przełożonemu.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej;
 • samodzielności w realizacji zadań;
 • dokładności i skrupulatności;
 • znajomości pakietu MS Office;
 • dobrej znajomości języka angielskiego.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

 • CV i list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV i listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 15 lutego 2018 r.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922).”

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.

Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 9125

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28 lutego 2018 r.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 01.02.2018
Dokument oglądany razy: 2599