RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Specjalista ds. administracyjnych obiektu nr ref. UP/DSO/08/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Narodowe Centrum Nauki zastrzega sobie możliwość zmiany stanowiska (Starszy/Główny specjalista) w zależności od doświadczenia kandydata.

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1

Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, Kraków ul. Królewska 57

Do zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • ustalanie harmonogramów i koordynacja przeglądów technicznych obiektu, w szczególności wynikających z ustawy Prawo Budowlane i aktów towarzyszących;
 • ustalanie harmonogramów i koordynacja przeglądów i serwisów urządzeń i instalacji stanowiących infrastrukturę obiektu (m.in. klimatyzacja, wentylacja, instalacja elektryczna, instalacja grzewcza) w oparciu o warunki udzielonej gwarancji oraz zapisy Dokumentacji Techniczno-Ruchowych;
 • zgłaszanie ewentualnych awarii Gwarantowi i nadzór nad ich usunięciem;
 • ustalanie warunków i koordynacja współpracy z zewnętrznymi firmami w zakresie administracyjno-gospodarczym;
 • ustalanie warunków i koordynacja współpracy z Ochroną Obiektu;
 • odpowiedzialność za otoczenie obiektu, dróg i parkingów;
 • prowadzenie dokumentacji technicznej obiektu i urządzeń (w tym Książki Obiektu Budowlanego wraz z dołączanymi protokołami przeglądów, badań i pomiarów);
 • zarządzanie wewnętrznym system zleceń administracyjnych;
 • zarządzanie systemami Kontroli Dostępu i Monitoringu;
 • udział w postępowaniach ofertowych i przetargowych na wybór wykonawców usług w zakresie zarządzania nieruchomością;
 • planowanie i realizacja budżetu kosztów związanych z administrowaniem obiektem;
 • odpowiedzialność za odbiory zlecanych prac w zakresie administrowania, remontów i inwestycji oraz potwierdzanie wydatków finansowych z tym związanych;
 • rozliczanie finansowe poniesionych nakładów inwestycyjnych oraz remontowych;
 • współpracuje z działami merytorycznymi zapewniając pomoc administracyjną i techniczną;
 • odpowiedzialność i prowadzenie następującej dokumentacji:
  • katalog posiadanej dokumentacji,
  • dziennik kontroli sprzętu i obiektu,
  • teczka zleceń usług remontowych,
  • teczka zamówień materiałowych,
  • teczka gwarancji i instrukcji sprzętu technicznego,
  • dokumentacja zakupu i zużycia środków czystości i materiałów biurowych,
  • prowadzenie innej dokumentacji nie objętej wykazem, a wynikającą z potrzeb w trakcie pracy;
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Centrum;
 • wykonywanie innych zleconych przez przełożonego zadań wynikających z zajmowanego stanowiska.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego; preferowane zarządzanie nieruchomością lub techniczne,
 • min. 3 letniego doświadczenie na podobnym stanowisku,
 • znajomości Prawa Budowlanego i aktów mu towarzyszących oraz przepisów UDT.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 25.02.2018 r. W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. Nr 101, poz. 922 ze zm.).” Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum. Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 25.

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 12.03.2018

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 12-02-2018
Data udostępnienia w BIP: 12-02-2018
Data ostatniej aktualizacji: 12-02-2018

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 12.02.2018
Dokument oglądany razy: 2603