RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Młodszy specjalista ds. organizacyjnych (UP/DSO/05/2018)

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Dyrektor Narodowego Centrum Nauki poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko
Młodszego specjalisty ds. organizacyjnych

Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Do zakresu zadań współpracujących z nami osób będzie należało:

 • pomoc w prowadzeniu dziennika podawczego Narodowego Centrum Nauki, w tym w rejestrowaniu korespondencji przychodzącej i wychodzącej oraz w ogólnej obsłudze kancelaryjnej Narodowego Centrum Nauki,
 • pomoc w obsłudze recepcji Narodowego Centrum Nauki,
 • pomoc przy organizacji i obsłudze spotkań i konferencji organizowanych przez Narodowego Centrum Nauki,
 • pomoc w przeprowadzaniu postępowań o udzielenie zamówienia publicznego o wartości nieprzekraczającej 30 tys. euro,
 • utrzymywanie stałego kontaktu z wszystkimi komórkami organizacyjnymi Narodowego Centrum Nauki,
 • udział w innych pracach i działaniach organizacyjnych Narodowego Centrum Nauki.

Od współpracujących z nami osób oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego lub w trakcie studiów,
 • ogólnej znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • bardzo dobrej znajomości obsługi komputera (Excel, Word),
 • samodzielności oraz odpowiedzialności w wykonywaniu powierzonych zadań,
 • umiejętności planowania i organizacji pracy własnej,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • inicjatywy i zaangażowania,
 • otwartości i łatwości w nawiązywaniu kontaktów,
 • mile widziana znajomość języka angielskiego.

Dodatkowym atutem będzie doświadczenie związane z pracą w administracji publicznej.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 11.02.2018 r.  W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r., poz. 1182 z późn. zm.).

Osoby zakwalifikowane do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie.
Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 34 19 056 lub (12) 34 19 125.
Termin rozstrzygnięcia konkursu: 28.02.2018 r.

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 16.01.2018
Dokument oglądany razy: 3360