RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Koordynatora Zespołu Księgowego w Dziale Finansowo-Księgowym NCN, nr ref. UP/DFK/15/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas nieokreślony
Wymiar etatu: pełny etat 8 h
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, Kraków, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • koordynowanie prac wykonywanych przez Zespół Księgowy,
 • bieżąca kontrola dokumentów księgowych, ich dekretacja oraz ewidencja w systemie finansowo-księgowym,
 • obsługa operacji finansowych,
 • uzgadnianie obrotów i sald kont,
 • analiza kosztów na finansowanie zadań Centrum oraz monitorowanie prawidłowości wydatkowania środków finansowych,
 • kontrola stanu realizacji planu finansowego Centrum, przygotowywanie zestawień w procesie planowania oraz zmian planu finansowego,
 • sporządzanie informacji, raportów, zestawień, analiz oraz innej dokumentacji w zakresie prowadzonej księgowości, w tym danych do sprawozdań budżetowych i finansowych oraz deklaracji podatkowych,
 • opracowywanie dokumentacji wewnętrznej oraz procedur z zakresu obsługi finansowo-księgowej.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowany kierunek: rachunkowość,
 • 5 lat doświadczenia, minimum 3 lata doświadczenia w księgowości,
 • znajomości przepisów regulujących działalność Narodowego Centrum Nauki,
 • znajomości pakietu MS Office i aplikacji finansowo-księgowych (mile widziana znajomość programu Comarch ERP Optima),
 • znajomości języka angielskiego w stopniu co najmniej dobrym,
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów,
 • umiejętności analitycznego myślenia,
 • umiejętności zarządzania zespołem,
 • samodzielności w wyznaczaniu i realizacji zadań,
 • dokładności i skrupulatności.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 13 maja 2018
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 90 56 oraz (12) 341 91 25.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 25-04-2018
Data udostępnienia w BIP: 26-04-2018
Data ostatniej aktualizacji: 26-04-2018

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 26.04.2018
Dokument oglądany razy: 2172