RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: specjalisty ds. obsługi administracyjno-finansowej w Zespole ds. Funduszy Norweskich NCN, nr ref. UP/ZFN/14/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

Rodzaj umowy: umowa o pracę na czas określony
Wymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • obsługa administracyjno-finansowa prac związanych z przygotowaniem i wdrożeniem programu, w tym przygotowanie finansowych aspektów regulacji konkursowych w ramach funduszy EOG i funduszy  norweskich w języku polskim i angielskim;
 • przygotowywanie kosztorysów, harmonogramów i planów finansowych;
 • opracowanie zasad sprawozdawczości finansowej;
 • przygotowywanie rozliczeń i sprawozdań.

Od kandydatów oczekujemy:

 • udokumentowane doświadczenie zawodowe w rozliczaniu projektów, w szczególności projektów naukowo-badawczych finansowanych ze źródeł zagranicznych i krajowych;
 • wykształcenie wyższe – preferowane kierunki księgowość, finanse;
 • umiejętności stosowania i interpretacji aktów normatywnych oraz obowiązujących przepisów prawa;
 • bardzo dobra znajomość narzędzi MS Office;
 • mile widziana znajomość programów finansowo-księgowych;
 • bardzo dobra znajomość języka angielskiego;
 • umiejętność planowania i organizacji pracy własnej, w tym pracy pod presją czasu;
 • inicjatywa, zaangażowanie i samodzielność w realizacji zadań;
 • wysoka kultura osobista.

Wymagane dokumenty: CV oraz list motywacyjny

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 13 maja 2018 r.
W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia. Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz ewentualnych przyszłych rekrutacji (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.).

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie nie będą rozpatrywane.

Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 25 oraz (12) 341 90 56.

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 23-04-2018
Data udostępnienia w BIP: 23-04-2018
Data ostatniej aktualizacji: 7-05-2018

Opublikował: Anna Bobela
Publikacja dnia: 23.04.2018
Dokument oglądany razy: 2301