RSS
A A A
BIP Narodowego Centrum Nauki

Konkurs na stanowisko: Osoba do współpracy w ramach umowy cywilnoprawnej w Dziale Współpracy Międzynarodowej Narodowego Centrum Nauki Nr ref. Nr ref. UC/DWM/17/2018

zakończony, rozstrzygnięcie: rozstrzygnięty

Organizator: Narodowe Centrum Nauki

W związku z pracami tłumaczeniowymi (język polski, język angielski) koordynowanymi przez
Dział Współpracy Międzynarodowej, Narodowe Centrum Nauki poszukuje osób chętnych do współpracy w ramach umów cywilnoprawnych.

Organizator: Narodowe Centrum Nauki
Rodzaj umowy: umowa cywilnoprawna
Wymiar etatu: 1 (ok 40 godzin tygodniowo)
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy: Narodowe Centrum Nauki, ul. Królewska 57

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:

 • wsparcie obsługi procesów tłumaczeniowych wykonywanych przez firmy zewnętrzne na zlecenie NCN:
 • przyjmowanie z jednostek organizacyjnych NCN zleceń,
 • weryfikacja poprawności formatowania plików do tłumaczenia,
 • współpraca z firmami zewnętrznymi,
 • zapewnienie przepływu informacji pomiędzy wszystkimi osobami i stronami uczestniczącymi w procesie;
 • monitorowanie stanu realizacji umów na usługi tłumaczeniowe i korektorskie z firmami zewnętrznymi;
 • udział w przeprowadzanie postępowań z zakresu zamówień publicznych w celu wyłaniania wykonawców usług tłumaczeniowych i korektorskich;
 • aktualizacja glosariusza terminów związanych z dokumentacją konkursową i publikacjami NCN.

Od kandydatów oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego, preferowany kierunek: filologia angielska,
 • biegłej znajomości języka polskiego i języka angielskiego, mile widziany status native speakera obu języków,
 • doświadczenia w zarządzaniu projektami i/lub obsłudze klienta i/lub tłumaczeniach,
 • mile widziana znajomość terminologii związanej działalnością NCN,
 • znajomości pakietu MS Office,
 • wysokich umiejętności komunikacyjnych,
 • samodzielności w wyznaczaniu i realizacji zadań,
 • umiejętności zarządzania kilkoma procesami w tym samym czasie,
 • odporności na stres,
 • dokładności i skrupulatności.

Wymagane dokumenty: CV, list motywacyjny.

Osoby zainteresowane aplikowaniem prosimy o przesłanie CV oraz listu motywacyjnego drogą elektroniczną na adres e-mail: rekrutacja@ncn.gov.pl do dnia 13 czerwca 2018.

W tytule wiadomości prosimy podać numer referencyjny ogłoszenia.

Do przesłanego CV prosimy dołączyć niniejszą klauzulę:
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla celów prowadzonego przez Narodowe Centrum Nauki w Krakowie procesu rekrutacji i selekcji na stanowisko wskazane w ogłoszeniu. Zostałem/Zostałam poinformowany/poinformowana, że wyrażenie zgody jest dobrowolne oraz że mam prawo do wycofania zgody w dowolnym momencie, a wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na jej podstawie przed jej wycofaniem.
Jednocześnie oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną dotyczącą przetwarzania danych osobowych zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. , zamieszczoną na BIP Narodowego Centrum Nauki bądź na portalu rekrutacyjnym, na którym zamieszczone zostało ogłoszenie o naborze.

Dokumenty aplikacyjne przesłane po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Zastrzegamy sobie możliwość wydłużenia terminu składania dokumentów. Informacja
o ewentualnym przedłużeniu czasu trwania konkursu zostanie opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Narodowego Centrum Nauki.

Osoby zakwalifikowanie do rozmów rekrutacyjnych zostaną powiadomione telefonicznie o ich terminie. Informacja o wyniku naboru na powyższe stanowisko zostanie opublikowana na stronach internetowych: http://www.ncn.gov.pl/BIP/ oraz udostępniona w miejscu powszechnie dostępnym w siedzibie Centrum.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr. tel.: (12) 341 91 25 oraz (12) 341 90 56

Termin rozstrzygnięcia konkursu: 30 czerwca 2018

Podmiot udostępniający informację: Narodowe Centrum Nauki
Informację wytworzył: Dominika Zając
Informację wprowadził do BIP: Magdalena Duer-Wójcik
Data wytworzenia informacji: 4-06-2018
Data udostępnienia w BIP: 04-06-2018
Data ostatniej aktualizacji: 21-06-2018

Opublikował: Magdalena Duer-Wójcik
Publikacja dnia: 04.06.2018
Dokument oglądany razy: 2142